Nafta in plin / rudarstvo

SPL oprema za naftno, plinsko in rudarsko industrijo

Najpomembnejši energetski vir, ki je danes na voljo, je nafta in zemeljski plin. Danes je v sodobnem življenju postalo bistvenega pomena za človekov obstoj in preživetje. Poleg tega, da so glavni vir energije po vsem svetu, zagotavljajo surovine za tisoče vsakdanjih izdelkov - od elektronskih naprav in oblačil do zdravil in gospodinjskih čistil.

Voda in energija je glavno gonilo naftne in plinske industrije, brez katere nafte in plina ni mogoče črpati, proizvajati in distribuirati končnim odjemalcem. Zato zanj veljajo vedno strožji predpisi, katerih namen je izboljšati svoj okoljski odtis med pridobivanjem, proizvodnjo in distribucijo. Številne države po svetu so uvedle tudi zakonodajo za zmanjšanje emisij in onesnaževal v zraku, medtem ko rafinerije gradijo zmogljivosti za izpolnjevanje zahtev za goriva z nizko vsebnostjo žvepla. 

Od pridobivanja - na kopnem in na morju - do rafiniranja, predelave, transporta in skladiščenja imajo izdelki SPL ustrezne rešitve za prenos toplote v celotni verigi ogljikovodikov. Naši izdelki in strokovno znanje pomagajo strankam v naftni in plinski industriji prihraniti energijo, povečati učinkovitost in zmanjšati njihov vpliv na okolje.

1