Hvac

Zaradi nenadne rasti prebivalstva v mestih in širjenja mest se je povečala potreba po bolnišnicah, pisarnah, nakupovalnih središčih, tovarnah in hišah. Če k temu dodamo učinek podnebnih sprememb, je HVAC nujna za preživetje in zdravo življenje vedno večjega prebivalstva v mestih.

Energetska učinkovitost je zdaj ključna zahteva za nove HVAC naprave. Vlade po vsem svetu so uvedle predpise, namenjene spodbujanju uporabe sistemov HVAC, ki ustrezajo industrijskim standardom za energetsko učinkovito delovanje.

Industrija HVAC je glavni porabnik energije in vode, zato je pred njo pametna prihodnost in napredek v inteligentni tehnologiji. Sem spadajo sistemi za spremljanje porabe energije v stavbi in nadzor izhodne energije sistema HVAC.

Tu imajo izdelki SPL pomembno vlogo, ne glede na to, ali gre za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo ali hlajenje, SPL ima optimalno rešitev za izmenjavo toplote. Za sisteme daljinskega hlajenja do industrijskih procesnih rešitev naša oprema svojim strankam zagotavlja varčevanje z energijo in vodo.

Za nadaljnje razumevanje vloge se obrnite na našega prodajnega predstavnika.

1

Jekleni hladilni stolp z odprto zanko